Integritetsmeddelande och information om cookies

Datasekretess är mycket viktigt för ErgoPop och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, ErgoPop AB ("ErgoPop") är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

ErgoPop AB

Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556584-4213

Auktoriserad representant: Peter Persson

Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556584421301

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar ErgoPop avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom ErgoPops koncern och dotterbolag.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför ErgoPop. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta ErgoPop, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:

Varje gång som ErgoPop behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av ErgoPop med undantag av följande situationer

*du har ett pågående avtal med ErgoPop

*du har en pågående order som ännu inte har skickats.

*du har en obetald skuld hos ErgoPop, oberoende av betalningsmetod

*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fem åren

*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren

*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna

*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på ErgoPop:s legitima intresse.  ErgoPop fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att ErgoPop begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i ErgoPop:s legitima intresse, ska ErgoPop begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste ErgoPop begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

*Om ErgoPop inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på [email protected]

Personuppgiftsombud:

Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på [email protected] och ange "DPO" i ämnesraden.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att ErgoPop behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Cookies

Cookies för Webbstatistik

För att kunna förstå och analysera hur besökare använder vår webbplats använder vi verktyget Google Analytics. Nedan listar vi de cookies som sätts av ergopop.com för just Google Analytics:


_ga - samlar in information om besökaren, vilka sidor som besöks hur länge, hur besökaren hittade till sidan, och om besökaren varit här förut. Cookien sparas i två år.


_gid - samlar in information från besökaren om besökaren och används för att skilja på olika användare. Cookien sparas i 24 timmar.


_gat - används för att begränsa antalet förfrågningar som skickas under en begränsad tid. Cookien sparas i 10 minuter.


Den information som Google Analytics cookies genererar (inklusive IP-adress) lagras i USA på servrar hos Google. Vi använder dessa cookies för att bättre förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen används även i marknadsföringssyfte och funktionerna för att få fram Demografi och intresse rapporter, Advertising reporting features i Google Analytics samt funktionerna för att använda remarketing med Google Adwords. All denna information kan Google överföra till en tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall då en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.


Nedan listar vi resterande cookies som sätts av ergopop.com:

_hjIncludedInSample - Denna sätts för att markera att din session har blivit sparad i aggregerat data som berättar för oss om hur våra besökare använder vår hem-sida.


Vill du inte att dina besök ska synas statistiken?

Om du inte vill att dina besök ska visas i statistiken för ErgoPop så kan du installera ett tillägg i din webbläsare.  Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).


ErgoPop liten logotyp

Tel 019 - 50 00 240 | E-post: [email protected]

Om företaget | Externa Länkar | Integritet och Cookies | Sitemap

Ergopop handlar om: pausgympa, pausprogram, pausgymnastik och musarm